Co programem získáte?

Zdravé oči
80 % informací z okolního světa přichází skrze zrak
Mozek fungující na 100%
Mozek se mnohem lépe zaměří na konkrétní úkol a nenechá se rozptylovat
Lepší soustředění
Mozek se dokáže lépe zaměřit na úkoly a nenechá se rozptylovat
Lepší paměť
Snáze se učíte, lépe si pamatujete a lehce vybavujete
Více energie
Běžné aktivity, od úkolů po pozornost druhým, vám budou brát podstatně méně energie
Vylepšení učení
Zvětšíte svoje vzdělávací kapacity (pozornost, tok informací, rychlost zpracování)
Zlepšení zdraví
Náš program dostává vaši mysl do rovnováhy a tím dává i tělu možnost se vrátit do ideálního stavu
Snadnější komunikaci
Budete komunikovat s lehkostí, lépe se soustředit, co druhý říká, vč. neverbální komunikace
Nejčastější otázky

Otázky a odpovědi k programu MySenses

Proč je program tak důležitý?
Pro zrak není přirozené, abychom ho většinu času využívali na krátké vzdálenosti. Okohybné svaly tím ochabují, což má dalekosáhlé následky pro náš život. Nejenom, že postupem věku reálně vnímáme čím dál větší rozmazávání okolního světa, ale každé jedno zaostření nám bere mnohem více energie a kapacity mozku, než by bylo třeba. Kvůli tomu nemohou probíhat jiné, pro náš život důležité procesy. Mozek je přehlcený informacemi a neumí je správně vyhodnocovat, což nás dostává v každodenním životě pod tlak, žijeme ve stresu. Náš mozek se každým rokem života stává více a více apatický a méně funkční.
Jak dlouho program trvá?
Hlavní program trvá tři měsíce, během této doby zvládneme dostat váš mozek a zrak do ideální formy. Následně stačí dodržovat základní principy, abyste si benefity programu užívali natrvalo.
Jak program probíhá? Je to časově náročné?
Začneme neurovizuální diagnostikou na nejmodernější přístrojích. Zjistíme, v jaké kondici jsou vaše oči a jakou rychlost má neuronová sít. Na základě výsledků si stanovíme možné cíle a nastavíme celý program. Cvičení vám poté zabere jen několik minut denně. Cviky jsou jednoduché a cílené přímo na vás. Je jedno, kdy a kde cvičíte.
Je program nákladný?
Cena za celý program je individuální, závislá na vaší aktuální kondici. Co vám můžeme vám slíbit je, že investovaná částka se vám mnohonásobné vrátí.